Giá test nhanh, thăm khám rRT-PCR mới

admindepzai 0

Theo Thông tư quy chuẩn mức phí xét nghiệm SARS-CoV-2 có hiệu lực từ ngày 21/2, mức thanh toán đối với test sớm Covid-19 không quá 78.000 đồng/xét nghiệm, với kiểm tra rRT-PCR mẫu đơn không quá 501.800 đồng/xét nghiệm.

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư nguyên tắc mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 bởi trung tâm y tế của Nhà nước làm, gồm vấn đề lấy mẫu, bảo quản mẫu, tuân thủ cũng như trả kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2.

Thông tư này sử dụng với các trường hợp: trả tiền giá tiền xét nghiệm SARS-CoV-2 theo nguyên tắc của pháp luật về bảo hiểm y tế; đối tượng sử dụng dịch vụ kiểm tra SARS-CoV-2 tự chi trả cùng với những tình huống được ngân sách Nhà nước trả tiền theo quy tắc của Luật phòng, chống căn bệnh lây lan.

Không dùng Thông tư này đối với những tình huống dùng mẫu, bảo quản mẫu, tuân thủ và trả kết quả thăm khám SARS-CoV-2 tại cộng đồng vì ngân sách Nhà nước chi trả theo nguyên tắc của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm

Theo Thông tư tiên tiến nhất này (Thông tư 02) thay thế Thông tư 16, mức phí dịch vụ kiểm tra SARS-CoV-2 trong tình huống thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT như sau:

Xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag test sớm mẫu đơn: mức giá dịch vụ gồm phí thẳng cùng với chi phí tiền lương cộng chi phí sinh phẩm kiểm tra SARS-CoV-2 theo quy tắc có mức thanh toán tối đa không quá 78.000 đồng/xét nghiệm.

Mức giá theo quy chuẩn hiện hành tại Thông tư 16 là 109.700 đồng/xét nghiệm. Như thế giá thành mới sẽ suy nhược tầm 30% so đối với mức phí đang thực hiện.

Xét nghiệm SARS-CoV-2 với máy miễn dịch tự động hoặc bán tự động mẫu đơn:

Giá thành dịch vụ gồm có chi phí trực tiếp cũng như giá tiền tiền lương cộng giá tiền sinh phẩm kiểm tra SARS-CoV-2 theo quy chuẩn có mức chi trả tối đa không quá 178.900 đồng/xét nghiệm.

Kiểm tra SARS-CoV-2 với công nghệ Realtime RT-PCR:

– Trường hợp mẫu đơn: chi phí dịch vụ bao gồm giá tiền trực tiếp cũng như phí tiền lương cộng phí sinh phẩm thăm khám SARS-CoV-2 giúp phản ứng theo quy chuẩn có mức chi trả tối đa không quá 501.800 đồng/xét nghiệm.

– Tình huống gộp mẫu: giá tiền dịch vụ gồm phí thẳng cùng với phí tiền lương cộng phí sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 cho phản ứng theo nguyên tắc, trong đó sinh phẩm thăm khám cho phản ứng được chia đều theo số mẫu gộp. Mức thanh toán tối đa không vượt quá nhiều mức giá xét nghiệm gộp mẫu nguyên tắc tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Mức phí dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp không thuộc phạm vi trả tiền của Quỹ bảo hiểm y tế:

Đối với các Khu vực khám bệnh, điều trị của Nhà nước thuộc các tỉnh, thành phố cũng như các Địa điểm thăm khám, chữa bệnh trực thuộc các Bộ, bộ phận Trung ương đóng Vừa rồi địa phận địa phương, trừ tình huống áp dụng mẫu, bảo quản mẫu, tuân thủ cùng với trả kết trái xét nghiệm SARS-CoV-2 ở cộng đồng vì ngân sách Nhà nước chi trả theo quy định của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm:

Vấn đề tìm giá tiền làm theo nguyên tắc như Vừa rồi, trong đó mức giá gồm có giá tiền thẳng và phí tiền lương (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm phản ứng) bởi cấp có thẩm quyền của địa phương quy tắc nhưng không vượt mức giá tối đa khung mức giá dịch vụ kiểm tra SARS-CoV-2 theo nguyên tắc tại Thông tư này.

Với những khu vực xét nghiệm bệnh, trị bệnh trực thuộc Bộ Y tế và các cơ sở y tế hạng đặc biệt, phòng khám hạng I thuộc những Bộ, cơ quan trung ương cùng với những trung tâm y tế của Nhà nước thực hiện dịch vụ y tế dự phòng: giá tiền thực hiện theo quy định như Trên đây.

Một số chỉ dẫn về thanh toán giá thăm khám SARS-CoV-2

Trường hợp phòng khám chuyển mẫu bệnh phẩm sang bệnh viện khác đầy đủ môi trường làm theo xét nghiệm:

Đối với trường hợp thuộc phạm vi chi trả của Quỹ bảo hiểm y tế: tuân thủ chi trả với tình huống chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sàng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế;

Đối với tình huống không thuộc phạm vi trả tiền của Quỹ bảo hiểm y tế: trả tiền theo chi phí dịch vụ thăm khám SARS-CoV-2 của đơn vị thực hiện xét nghiệm theo quy chuẩn tại Thông tư này và phí mua sinh phẩm kiểm tra của đơn vị thực hiện xét nghiệm theo quy tắc của pháp luật về đấu thầu.

Trường hợp việc uống mẫu hoặc làm xét nghiệm có dùng vật tư, sinh phẩm kiểm tra được cấp từ nguồn phòng, chống dịch bởi ngân sách Nhà nước đảm bảo hay được những cơ quan, tổ chức, cá nhân trợ giúp, tài trợ, cấp không thu tiền thì trung tâm y tế của Nhà nước cần phải trừ chi phí vật tư, sinh phẩm thăm khám được hỗ trợ khi thu của người bệnh dùng dịch vụ, khi thanh toán, quyết toán đối với cơ quan bảo hiểm xã hội, ngân sách Nhà nước.

Trường hợp chi phí thực hiện xét nghiệm cao hơn giá thành tối đa quy tắc ở Thông tư này, bệnh viện của Nhà nước được quyết toán truy cập nguồn kinh giá tiền giao làm chủ, nguồn kinh chi phí hợp pháp khác của đơn vị cùng với không được thu của người sử dụng dịch vụ xét nghiệm.

Tình huống mẫu gộp phát hiện dương đặc tính, cần phải tiếp tục làm theo những xét nghiệm để nhận ra mẫu dương đặc tính thì giá tiền làm theo kiểm tra được đặc tính tiếp theo từng trường hợp cụ thể bảo đảm nguyên tắc không trùng lặp về phí đã tuân thủ.

Cơ cấu giá thành dịch vụ kiểm tra SARS-CoV-2 nguyên tắc tại Thông tư bao gồm:

– Giá thành thẳng của việc dùng mẫu cùng với bảo quản mẫu; làm cùng với trả kết trái kiểm tra SARS-CoV-2.

– Giá tiền tiền lương theo ngạch bậc, những khoản phụ cấp, các khoản đóng góp theo chế độ bởi Nhà nước quy chuẩn đối với đơn vị quá trình nghiệp công lập theo mức lương Khu vực quy định ở Nghị định số 38/2019/NĐ-CP hôm 9/5/2019 của chủ yếu phủ quy định mức lương Địa điểm đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực số lượng vũ trang; không gồm có phụ cấp phòng, chống dịch Covid-19 của cán bộ và thành viên y tế.

– Chi phí sinh phẩm thăm khám SARS-CoV-2 (sinh phẩm thăm khám sớm, sinh phẩm kiểm tra miễn dịch, sinh phẩm thăm khám cho phản ứng) theo thực trạng dùng cùng với giá tiền mua theo nguyên tắc của pháp luật về đấu thầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *